Bảng giá

CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:
Tổng giá thanh toán = (Giá tiền hàng trên web + phí dịch vụ + tiền ship nội địa)x tỷ giá tệ + phí VC TQ - VN
1. TIỀN HÀNG
Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó. (số tiền này Tamducservice.vn thu hộ cho nhà cung cấp)
 
2. PHÍ MUA HÀNG
Là phí dịch vụ khách hàng trả cho Tamducservice.vn để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.
Đối với hàng hoá có số lượng lớn trên 500kg quý khách liên hệ trực tiếp để có giá tốt.

3. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
Phí này do shop/ xưởng Trung Quốc quy định, Tamducservice.vn chỉ đóng vai trò là trung gian thu hộ cho phía shop/ xưởng bên TQ.

4. PHÍ CÂN NẶNG (Phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)
Là chi phí chuyển hàng từ kho Trung Quốc về các kho ở Việt Nam của Tamducservice.vn, phí này Tamducservice.vn chỉ thu hộ để trả cho bên vận chuyển.
Bảng giá phí cân nặng từ kho Trung Quốc về kho Hà Nội.  
Lưu ý:
- Cân nặng tối thiểu để tính phí là 1 kg. (Đơn hàng dưới 1kg tính thành 1kg, trên 1kg tính giá bình thường x tiền cân vận chuyển).
- Đối với mặt hàng cồng kềnh, phí vận chuyển sẽ được tính theo cân nặng quy đổi. 
Cân nặng quy đổi = (dài* rộng* cao) x 2.400.000 (đơn vị tính: cm)

5. PHÍ KHÁC (Phí gia cố, kiểm đếm, đóng kiện gỗ)
A. PHÍ KIỂM ĐẾM.

Là chi phí khách hàng trả cho Tamducservice.vn để sử dụng dịch vụ kiểm đếm, đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu, lỗi. Khi đặt hàng, khách hàng có thể tùy chọn gói dịch vụ này. Bảng phí kiểm đếm chi tiết tại đây:B. PHÍ ĐÓNG KIỆN GỖ.
Là hình thức giảm thiểu rủi ro đối với các mặt hàng dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển. Khi đặt hàng khách hàng cũng có thể tùy trọn sử dụng dịch vụ này.
Chi phí một đơn hàng

Chi phí một đơn hàng

CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM: 1. Tiền hàng 2. Phí mua hàng 3. Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc (nếu có) 4. Phí ...